Erasmus+ project „Photography Kaleidoscope: Inclusion, Communities, and KnowlA „Photography Kaleidoscope: Inclusion, Communities, and Knowledge” című Erasmus+ projekt a mindennapok Célja a megismerés, a kreativitás és a közösségi befogadás elősegítése az egyik legkönnyebben hozzáférhető technológia és művészeti forma – a fényképezés – segítségével.edge“ is prepared in accordance with the current affairs. – a fényképezés – segítségével.edge“ is prepared in accordance with the current affairs. Emellett a projekt várhatóan hozzájárul a fenntartható nemzetközi kapcsolatok megteremtéséhez és fejlesztéséhez, a felnőttképzésben résztvevőkoktatásához, illetve készségeik és kompetenciáik fejlesztéséhez Hosszútávon hozzájárulhat a kreatív és innovatív döntések meghozatalához, az aktuális kihívások és kockázatok ellenőrzéséhez, a kultúrák közötti interakció és az állampolgári önismeret ösztönzéséhez. A projekt megvalósítására 2022-2024 között kerül sor.

Photokick profile pic blue rings

A projekt célcsoportjai:

  • Felnőtt tanulók, akiknél alapvető képesség hiányoznak, alacsony képzettségűek vagy felnőttképzésben tanulnak.
  • Felnőttoktatók, andragógusok és olyan szakemberek, akik tanácsadással, képzéssel, kreativitáson alapuló oktatással, fotózással különböző felnőttérdekcsoportok munkához kapcsolódó kulturális tevékenységével foglalkoznak.
  • Hivatalos és társult partnerek. A projekt eredményeinek létrehozásában, bemutatásában, tesztelésében és disszeminációjában különböző társadalmi csoportok vesznek részt: a partnerek és a társult partnerek szervezeteinek felnőttoktatói; a közkönyvtárak, múzeumok, civil szervezetek oktatási és kulturális szektorának képviselői; felnőtt tanulók; helyi közösségek tagjai; politikusok; a média képviselői; formális és nem formális felnőttoktatási szakemberek és mások, akiket érdekel a felnőttek képzése a kreativitás, a kultúra és a művészetek segítségével.

A projekt fő célkitűzései:

  • A kultúra és a kreativitás területén dolgozó andragógusok és más felnőttképzési területen dolgozó szakemberek kompetenciáinak megerősítése a nemzetközi tapasztalatok felhasználásával, a tanulási folyamat megkönnyítése, felnőttek új készségeinek és kompetenciáinak elsajátítása, a kreativitás ápolása és a tapasztalatok megosztása;
  • A fotográfia oktatási és művészeti értékeinek felhasználása azon célból, hogy a felnőtteket a tanulási folyamatba való bekapcsolódásra, új készségek és kompetenciák elsajátítására, kreativitásuk ápolására és tapasztalataik megosztására ösztönözze.

A projekt eredményei nyilvánosan hozzáférhetőek lesznek, különösen a felnőttekkel való munkára specializáltan, azaz a szociokulturális befogadás motiválására, a pedagógusok és a tanulók készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésére és javítására összpontosítva a tanulással, a világkép tágításával, a kreativitás motiválásával, a művészi stílusérzék fejlesztésével és az aktuális kihívások innovatív megközelítésével kapcsolatban.

Tevékenységek

A projekt során a tervek szerint a nem formális felnőttoktatáshoz igazodva két szellemi termék jön létre:

  1. útmutató ismeretterjesztő kiállítások létrehozásához;
  2. nemzetközi ismeretterjesztő művészeti fotókiállítás programja.

A projektcélok elérése és a tervezett mennyiségi és minőségi eredmények elérése érdekében meg kell szervezni: 3 partneri találkozót, 2 képzési rendezvényt az oktatási kiállítások létrehozására vonatkozó iránymutatások kidolgozása során, az iránymutatások két tesztelését a társult partnerekkel, nemzetközi oktatási művészeti fotókiállítások tesztelési/bemutatási programját a partnerországokban (összesen 5), 2 disszeminációs rendezvényt, 6 projekt disszeminációs rendezvényt, valamint folyamatos kapcsolattartást a projektkoordinátor, a partnerek és a társult partnerek között.

Az országok külön pályázatot is szerveznek a közönség számára. Ez a pályázat segíti a projekt népszerűsítését, ezáltal több résztvevőt bevonva a projekt tevékenységeibe és a projekt befejezése után megvalósuló eredmények hasznosításába. A partnerek regionális, nemzeti és nemzetközi szinten is bemutatják a projektet különböző rendezvényeken, képzéseken és konferenciákon. Aprojekt végrehajtásához és vezetéséhez nyújtott támogatásból két eredménytesztelési eseményt szerveznek Litvániában és Spanyolországban a társult partnerek (nem formális felnőttképzési intézmények résztvevői) részvételével; illetve öt további eredménytesztelést valamennyi partnerországban. zeken az eseményeken a projekt bemutatására, az eredmények tesztelésére, aktivitásokra, workshopokra és belső képzésekre kerül sor.