Erasmus+ projektas „Photography Kaleidoscope: Inclusion, Communities, and Knowledge“ („Fotografijos kaleidoskopas: įsitraukimas, bendruomenės ir išmanymas“) skirtas skatinti pažinimą, kūrybiškumą ir bendruomenių įsitraukimą, naudojant vieną iš lengviausiai prieinamų technologijų ir meno formų – fotografiją. Projektas padės kurti ir plėtoti tvarius tarptautinius santykius, ugdyti ir tobulinti neformaliajame suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų įgūdžius ir kompetencijas. Projektas „PHOTOKICK“ bus įgyvendintas 2022-2024 metais Lietuvoje, Latvijoje, Ispanijoje, Vengrijoje ir Slovėnijoje.

Tikslai

Kompetencijų stiprinimas

Stiprinti andragogų ir kitų neformaliojo suaugusiųjų švietimo srities specialistų, dirbančių kultūros ir kūrybiškumo srityje, kompetencijas, naudojant tarptautinę patirtį; palengvinti mokymosi procesą; įgyti naujų suaugusiųjų ugdymo įgūdžių ir kompetencijų; skatinti kūrybiškumą ir dalinimąsi patirtimi.

Motyvacija įsitraukti

Naudoti edukacinius ir meninius fotografijos aspektus, siekiant motyvuoti suaugusiuosius įsitraukti į mokymosi procesą, įgyti naujų įgūdžių ir kompetencijų, ugdyti kūrybiškumą ir dalintis patirtimi.

Naujienos