Erasmus+ projekts “Fotogrāfijas kaleidoskops: Iekļaušana, kopienas un zināšanas” paredz veicināt prasmju, radošumu un kopienas iekļaušanu, izmantojot vienu no vieglāk pieejamām tehnoloģijām un mākslas formām – fotogrāfiju. Paredzams, ka projekts palīdzēs veidot un attīstīt ilgtspējīgas starptautiskās attiecības, izglītot un pilnveidot pieaugušo izglītībā iesaistīto cilvēku prasmes un kompetences. Projekts PHOTOKICK tiek īstenots 2022.-2024. gadā ar partneriem no Lietuvas, Latvijas, Spānijas, Ungārijas un Slovēnijas.

Mērķi

Kompetenču stiprināšana

Stiprināt pasniedzēju un cita pieaugušo izglītības jomas personāla kompetences, strādājot kultūras un radošuma jomās, vienlaikus izmantojot starptautisko pieredzi, atvieglot mācību procesu, apgūt jaunā pieaugušā prasmes un kompetences, kultivēt radošumu un dalīties pieredzē.

Motivēt iesaistīties

Pielietot fotogrāfijas izglītojošās un mākslinieciskās vērtības, lai motivētu pieaugušos iesaistīties mācību procesā, apgūt jaunas prasmes un kompetences, veicināt radošumu un dalīties pieredzē.

Ziņas