Stories template 1080x1920 ex.-01

Projekta laikā plānots radīt 2 intelektuālos produktus, kas pielāgoti pieaugušo neformālajai izglītībai:

  1. vadlīnijas izglītojošu izstāžu veidošanai;
  2. starptautiskas (kopīga partneru satura) izglītojošas fotogrāfijas izstādes programma.

Projekta rezultāti būs publiski pieejami, specializēti darbam ar pieaugušajiem, tas ir, sociālkultūras iekļaušanas motivācijai, pedagogiem un audzēkņu prasmju un kompetenču attīstībai un pilnveidošanai, kas saistīti ar mācīšanos, pasaules uzskatu paplašināšanu, radošuma motivēšanu, mākslinieciskā stila un inovatīva skatījuma attīstīšanu par aktuālajiem izaicinājumiem.