Izglītojošu fotogrāfiju izstāžu veidošanas vadlīnijas

Izglītojošu fotogrāfiju izstāžu veidošanas vadlīnijas ir atziņas un ieteikumi par galvenajiem aspektiem augstas kvalitātes profesionālu fotogrāfijas izstāžu veidošanā un inovatīvu tehniku atklāšanā, lai attīstītu fotogrāfijas izstāžu izglītojošos aspektus. Šo sistemātisko ceļvedi izveidoja PhotoKICK partneri, un tajā ir iekļauti praktiski piemēri izglītojošām fotogrāfiju izstādēm no katras partnerorganizācijas, kā arī ievads izstāžu veidošanas galvenajos posmos. Vadlīnijas ir pirmais solis ikvienam, kas vēlas uzzināt, kā izglītības un fotogrāfijas saikne var dot labumu radošiem cilvēkiem, pedagogiem un kopienām, veicinot mākslas izglītību un veicinot iekļaušanu, mūžizglītību un radošumu ar fotogrāfijas palīdzību.

Photokick profile pic red