Projekt Erasmus+ “Fotografski kalejdoskop: Projekt “Vključevanje, skupnosti in znanje” je pripravljen v skladu z aktualnimi zadevami. Namenjen je spodbujanju spoznavanja, ustvarjalnosti in vključevanja skupnosti s pomočjo ene od najlažje dostopnih tehnologij in umetniških oblik – fotografije. Poleg tega naj bi projekt pripomogel k ustvarjanju in razvoju trajnostnih mednarodnih odnosov, izobraževanju in izboljšanju spretnosti in kompetenc udeležencev izobraževanja odraslih, ki so potrebne za sprejemanje ustvarjalnih in inovativnih odločitev, obvladovanje aktualnih izzivov in tveganj, spodbujanje medkulturne interakcije in ustvarjalnega samozavedanja državljanov. Ta projekt se bo izvajal v obdobju 2022-2024.

Photokick profile pic blue rings

Ciljne skupine projekta:

  • Udeleženci izobraževanja odraslih, ki nimajo osnovnih sposobnosti, so nizko kvalificirani ali se izobražujejo v šoli/centru za izobraževanje odraslih.
  • Izobraževalci odraslih, andragogi in osebje, ki se ukvarja s svetovanjem, usposabljanjem, izobraževanjem na podlagi ustvarjalnosti, fotografske aktualizacije in z delom povezanih kulturnih dejavnosti skupin odraslih.
  • Uradni in pridruženi partnerji. Pri ustvarjanju projektnih izdelkov, predstavitvi, testiranju in procesu razširjanja bodo sodelovale različne družbene skupine: izobraževalci odraslih iz partnerskih in pridruženih partnerskih organizacij; predstavniki javnih knjižnic, muzejev, izobraževalnih in kulturnih organizacij nevladnega sektorja; učeči se odrasli; člani lokalnih skupnosti; politiki; predstavniki medijev; strokovnjaki za formalno in neformalno izobraževanje odraslih ter drugi, ki jih zanima izobraževanje odraslih s pomočjo ustvarjalnosti, kulture in umetnosti.

Glavni cilji projekta:

  • okrepiti kompetence andragogov in drugih zaposlenih v izobraževanju odraslih, ki delujejo na področju kulture in ustvarjalnosti, pri tem pa uporabiti mednarodne izkušnje, olajšati učni proces, pridobiti nove spretnosti in kompetence odraslih, gojiti ustvarjalnost in deliti svoje izkušnje;
  • uporabiti izobraževalne in umetniške vrednote fotografije, da bi odrasle motivirali za vključevanje v učni proces, pridobivanje novih spretnosti in kompetenc, gojenje ustvarjalnosti in izmenjavo izkušenj.

Rezultati projekta bodo javno dostopni, specializirani za delo z odraslimi, torej za motivacijo družbeno-kulturnega vključevanja, razvoj in izboljšanje spretnosti in kompetenc izobraževalcev in učencev, povezanih z učenjem, širjenjem pogleda na svet, spodbujanjem ustvarjalnosti, razvijanjem umetniškega sloga in inovativnega pogleda na aktualne izzive.

Dejavnosti

V okviru projekta je načrtovana izdelava dveh intelektualnih izdelkov, prilagojenih za neformalno izobraževanje odraslih:

  1. smernice za pripravo izobraževalnih razstav;
  2. program mednarodne (skupna vsebina partnerjev) izobraževalne razstave umetniške fotografije.

Da bi dosegli cilje projekta ter dosegli načrtovane kvantitativne in kvalitativne rezultate, je predvidena organizacija: 3 srečanja partnerjev, 2 izobraževalna dogodka pri pripravi smernic za oblikovanje izobraževalnih razstav, 2 testiranja smernic s pridruženimi partnerji, program testiranja/predstavitve mednarodnih izobraževalnih razstav umetniške fotografije v partnerskih državah (skupaj 5), 2 dogodka za razširjanje izdelkov, 6 dogodkov za razširjanje projekta ter stalni stiki med koordinatorjem projekta, partnerji in pridruženimi partnerji.

V vsaki državi bo organizirano tudi posebno tekmovanje za javnost. Ta natečaj bo pomagal pri promociji projekta in pritegnil več udeležencev k projektnim dejavnostim in porabi rezultatov, ki bodo nastali po zaključku projekta. Prav tako bodo vsi partnerji predstavljali ta projekt na regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni s sodelovanjem na različnih dogodkih, usposabljanjih in konferencah. Dotacija za izvajanje in upravljanje projekta bo uporabljena za organizacijo dveh dogodkov testiranja rezultatov v Litvi in Španiji s pridruženimi partnerji – udeleženci iz neformalnih ustanov za izobraževanje odraslih; in petih testiranj rezultatov v vseh partnerskih državah. Na teh dogodkih bo predstavljen projekt, preizkušeni bodo rezultati, izvedene bodo različne vrste dejavnosti, delavnice in interno usposabljanje.