Stories template 1080x1920 ex.-01

V okviru projekta je načrtovana izdelava dveh intelektualnih izdelkov, prilagojenih za neformalno izobraževanje odraslih:

  1. smernice za pripravo izobraževalnih razstav;
  2. program mednarodne (skupna vsebina partnerjev) izobraževalne razstave umetniške fotografije.

Rezultati projekta bodo javno dostopni, specializirani za delo z odraslimi, torej za motivacijo družbeno-kulturnega vključevanja, razvoj in izboljšanje spretnosti in kompetenc izobraževalcev in učencev, povezanih z učenjem, širjenjem pogleda na svet, spodbujanjem ustvarjalnosti, razvijanjem umetniškega sloga in inovativnega pogleda na aktualne izzive.