Smernice za pripravo izobraževalnih fotografskih razstav

Smernice za oblikovanje izobraževalnih fotografskih razstav so spoznanja in priporočila o glavnih vidikih oblikovanja visokokakovostnih profesionalnih fotografskih razstav in odkrivanju inovativnih tehnik za razvoj izobraževalnih vidikov fotografskih razstav. Ta sistematični vodnik so ustvarili partnerji projekta PhotoKICK in vključuje praktične primere izobraževalnih fotografskih razstav iz vsake partnerske organizacije ter uvod v glavne faze kuriranja razstav. Smernice so prvi korak za vse, ki jih zanima, kako lahko povezava izobraževanja in fotografije koristi ustvarjalcem, izobraževalcem in skupnostim s spodbujanjem umetniškega izobraževanja ter spodbujanjem vključevanja, vseživljenjskega učenja in ustvarjalnosti s fotografijo.

Photokick profile pic red