Namen Erasmus projekta “Fotografski kalejdoskop: “Vključevanje, skupnosti in znanje” je spodbujati spoznavanje, ustvarjalnost in vključevanje skupnosti s pomočjo ene od najlažje dostopnih tehnologij in umetniških oblik – fotografije. Projekt bo pripomogel k ustvarjanju in razvoju trajnostnih mednarodnih odnosov, izobraževanju ter izboljšanju spretnosti in kompetenc udeležencev izobraževanja odraslih. Projekt PHOTOKICK se bo izvajal v letih 2022-2024 v partnerskih državah Litvi, Latviji, Španiji, Madžarski in Sloveniji.

Cilji

Krepitev kompetenc

Krepiti kompetence andragogov in drugega osebja na področju izobraževanja odraslih, ki delajo na področju kulture in ustvarjalnosti, pri tem pa uporabiti mednarodne izkušnje, olajšati učni proces, pridobiti nove spretnosti in kompetence odraslih, gojiti ustvarjalnost in deliti svoje izkušnje.

Motivirati za sodelovanje

Uporaba izobraževalnih in umetniških vrednot fotografije za motiviranje odraslih, da se vključijo v učni proces, pridobijo nove spretnosti in kompetence, razvijajo ustvarjalnost in delijo svoje izkušnje.

Novice